Ομάδα έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου

O Νέστορας Τσιρλιγκάνης είναι Πυρηνικός Φυσικός/Διευθυντής Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και επικεφαλής του παραρτήματος Ξάνθης, ειδικός στο αντικείμενο «Φυσικοχημικές Μετρήσεις». Περισσότερα.


Ομάδα Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Ερευνητές Ε.Κ. «Αθηνά»

Ο Αθανάσιος Κατσαμάνης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Κύριος ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», ειδικός στο αντικείμενο «…………………………….». Περισσότερα.

Ο Ανέστης Κουτσούδης είναι Πληροφορικός/Κύριος ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»/παράρτημα Ξάνθης, ειδικός στο αντικείμενο «Πολυμέσα και 3Δ Ψηφιοποίηση». Περισσότερα.

Ο Βασίλειος Κατσούρος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Διευθυντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου και Διευθυντής Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», ειδικός στο αντικείμενο «Γλωσσολογικές τεχνολογίες». Περισσότερα.

Ο Γεώργιος Αλέξης Ιωαννάκης είναι Τοπογράφος Μηχανικός/Εντεταλμένος ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»/παράρτημα Ξάνθης, ειδικός στο αντικείμενο «Πολυμέσα και 3Δ Ψηφιοποίηση». Περισσότερα

Ο Γεώργιος Δροσάτος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Εντεταλμένος ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»/παράρτημα Ξάνθης, ειδικός στο αντικείμενο «…………………………..». Περισσότερα

Ο Ιωάννης Ιωαννίδης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών . Περισσότερα.

O Κωνσταντίνος Σταυρόγλου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Υπεύθυνος τμήματος NOC Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»/παράρτημα Ξάνθης, ειδικός στο αντικείμενο «Διαδικτυακές υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων».

Ο Νικόλαος Καζάκης είναι Χημικός Μηχανικός/Κύριος ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»/παράρτημα Ξάνθης, ειδικός στο αντικείμενο «Δοσιμετρία και αναλυτικές μέθοδοι ακτινοβολιών». Περισσότερα.

Ο Χαϊρή Κιούρτ είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε./Εντεταλμένος ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»/παράρτημα Ξάνθης, ειδικός στο αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές». Περισσότερα.

Συνεργαζόμενα μέλη Ε.Κ. «Αθηνά»

Ο Δημήτρης Καλλές είναι Μηχανικός ΗΥ και Πληροφορικής/Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ειδικός στο αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές». Περισσότερα.

Ο Σπύρος Ραψομανίκης είναι Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ειδικός στο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων».

Η Γλυκερία Λούπα είναι Φυσικός/Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ειδικός στο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων».

O Κωνσταντίνος Καραντζάλος είναι Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός/Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ειδικός στο αντικείμενο «…………..». Περισσότερα.

O Σπύρος Φούντας είναι Γεωπόνος/Αναπληρωτής Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικός στο αντικείμενο «Γεωργία ακριβείας».

O Λεωνίδας Φραγγίδης είναι Πληροφορικός/Επίκουρος Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ειδικός στο αντικείμενο «Ανάλυση και Σχεδιασμός στην Ανάπτυξη Λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρήσεων και Οργανισμών».


Ομάδα Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου από πλευράς Δ.Π.Θ.

Η Μαριρένα Γρηγορίου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ειδικός στο αντικείμενο «Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία». Περισσότερα.

Η Αικατερίνη Παλαιολόγου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ειδικός στο αντικείμενο «Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία με έμφαση στο νευρικό σύστημα». Περισσότερα.

O Γεώργιος Σκλάβδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ειδικός στο αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία». Περισσότερα.

O Ιωάννης Κουρκουτάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ειδικός στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία». Περισσότερα.

Ο Πέτρος Κολοβός είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ειδικός στο αντικείμενο «Βιολογία συστημάτων». Περισσότερα.

O Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ειδικός στο αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία». Περισσότερα.